Машинно почистване на

DPF филтри

Нормално е DPF/FAP филтърът на вашия автомобил с времето да се замърси и дори да се запуши. Замяната с нов в повечето случаи е непосилна за повечето хора, тъй като цената може да бъде няколко хиляди лева. Машинното му почистване е една много добра и изгодна алтернатива, която ще ви позволи да удължите живота на DPF/FAP филтъра, а така и живота на вашия автомобил. 

Машинното почистване на ДПФ е процесът на почистване на филтъра, който задържа твърдите частици от изгорелите газове, генерирани от дизеловия двигател. Използва се специална машина и течности, които разтварят и отстраняват натрупаните търди частици.

В нашият автосервиз разполагаме със машината на на BeKiS – DPF 4001+.

Предлагаме почистване на DPF/FAP филтри, както на леки автомобили, така и на камиони. Нужното време за почистване зависи както от степента на замърсяване , така и от големината на филтъра.

Защо да почистим ДПФ филтъра ?

Почистването на DPF филтъра ще подобри мощността на автомобила

Запушеният филтър се отразява пагубно на двигателя 

 

По-ефтино решение в сравнение с купуването на нов филтър

Намалява разхода на гориво

 

Как да разберем, че DPF филтърът ни има нужда от почистване?

Има няколко признака, които могат да указват, че ДПФ филтърът на автомобила има нужда от почистване:

Много автомобили с дизелови двигатели имат индикатор, който показва нивото на замърсяване на ДПФ филтъра. Когато този индикатор достигне определена стойност или светне предупредителен индикатор на таблото, това може да бъде указание, че филтърът трябва да се почисти.

Ако забележите значително намалена производителност на автомобила, затруднения при ускорение или загуба на мощност, това може да бъде резултат от натрупаните твърди частици в ДПФ филтъра.

Замърсяването на ДПФ филтъра може да доведе до по-висок разход на гориво. Ако забележите, че автомобилът ви изразходва повече гориво без явна причина, проблемът може да бъде свързан със замърсяването на филтъра.

ДПФ филтърът редовно се регенерира, за да се отстранят натрупаните частици. Ако забележите, че автомобилът ви често преминава в режим на регенерация, това може да бъде индикация за замърсяване на филтъра.

Ако забележите изчернено, тъмно или необичайно гъсто изхвърляне от изпускателната система, може да има проблем с ДПФ филтъра.

Добре поддържаният автомобил е винаги в движение!

Редовното почистване на ДПФ филтъра помага да се запази оптималната работа на двигателя, да се подобри икономичността на разхода на гориво и да се намалят вредните емисии на изгорелите газове. Това е особено важно, тъй като съответства на строгите екологични стандарти и регулации, които определят нивото на емисиите на автомобилите. 

Всички права запазени за DPF Garage Petrich 2023 ©
Scroll to Top